Direct naar de inhoud van deze pagina

Stichting Present

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Stichting Present wil die verbindende schakel zijn die hard nodig is. De naam 'Present' wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de 'present time'.

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Meppel samenleving. En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals: Opknappen van verwilderde tuinen Helpen bij verhuizingen Dagje uit met bewoners van een zorginstelling Schoonmaken en opruimen Schilderen van een verwaarloosde woning Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang.

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting.

Kijk voor meer informatie op: www.stichtingpresent.nl/meppel/