Rogat

Rogat is een dorp in de gemeente Meppel, provincie Drenthe; het heeft ongeveer 130 inwoners. In 1998 is Rogat bij de gemeentelijke herindeling toebedeeld aan Meppel.

Het dorp ligt aan afrit 24 op de A28, tussen Knooppunt Lankhorst en Hoogeveen en ten zuiden van de Hoogeveense Vaart. De aanleg van de A28 maakte dat Rogat vanaf het midden van de jaren '70 doorgroeide als bedrijventerrein. In 40 jaar tijd is het uitgegroeid tot een volwaardig bedrijventerrein ingeklemd tussen de snelweg en de Hoogeveense Vaart. Het is een gemengd bedrijventerrein voor ondernemers die sterk afhankelijk zijn van vervoer over de weg.

Lees meer over Rogat...

De sluis was waarschijnlijk het begin van Rogat als knooppunt en nederzetting. Aanvankelijk was hier geen brug. Pas in 1761 kwamen de boeren van Broekhuizen met de Compagnie van de Vaart overeen dat zij op eigen kosten een wipbrug mochten aanleggen die noodzakelijk was om naar het zuiden te komen, omdat de Vaart door zijn diepte niet meer doorwaadbaar was. De sluiswachter bediende vanaf dat moment ook de brug, die de verbinding werd tussen De Wijk en Ruinerwold.

De aanleg van de nieuwe water- en weginfrastructuur had voor Rogat ingrijpende gevolgen. De structuur van deze historische kern werd door de aanleg van de Omgelegde Hoogeveense Vaart onherkenbaar veranderd. De vaart werd aan de noordzijde rond Rogat gelegd, waarbij het historische water 'Het Oude Diepje', dat al op vroeg-19de eeuwse kaarten is te zien en aan de noordkant in een onregelmatige boog om Rogat heen liep, (vrijwel) volkomen werd weggevaagd. De oude Hoogeveense Vaart door Rogat werd wat betreft het middendeel gedempt en hier werd een langgerekt plantsoen aangelegd. De brug verdween; de plek waar deze heeft gelegen is nu een doorgang in het plantsoen. Door het kanaal is het oude Rogat nu in het noorden van Broekhuizen afgesloten. Het sluizencomplex werd zo'n 300 meter naar het westen opgeschoven, op een nieuw aangelegd kunstmatig eiland in het kanaal, waar ook de verbinding tussen Schiphorst en Broekhuizen werd aangelegd over twee nieuwe bruggen. Het oostelijk bewaarde deel van de Oude Hoogeveense Vaart werd een jachthaventje. Opvallend is dat het oude Kuipersdijkje, een korte, met bomen omzoomde landweg ten noordwesten van Rogat, die al op vroeg-19de eeuwse kaarten is terug te vinden, bij dit alles niet werd aangetast.

In Rogat zelf werden oude huizen afgebroken en nieuwe gebouwd. Het laatst werd de melkfabriek afgebroken die heeft bestaan van 1888 t/m 1977. In een gemetselde bank treft men nog steeds de plaquette aan die geplaatst werd bij de eerstesteenlegging in 1888 door J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk.

Bent u benieuwd wat het Wijkplatform voor u en de wijk betekent?
Mail dan naar: wijkplatformrogat.eo@gmail.com

Vorige 1 2