Nijeveen

De geschiedenis van Nijeveen gaat terug tot 1477, toen is het afgesplitst van Havelte. Het nieuwe dorp, Nijeveen, bestond toen uit 27 boerderijen/erven en had bepaalde verplichtingen aan Havelte. Sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 maakt Nijeveen onderdeel uit van de gemeente Meppel. In de jaren zeventig werd er een groot stuk bij Nijeveen aangebouwd. Later is de Vogelbuurt gebouwd. Dat was een nieuwbouwwijk met grote woningen. Direct na de millenniumwisseling begon kwam er een volgend nieuwbouwplan: Daninge Erve. Omdat er rond 2005 veel vraag was naar nog grotere woningen werd Daninge Erve-Zuid gebouwd. Begin 2008 kwam de gemeente Meppel met het plan om Daninge Erve-Zuid te gaan uitbreiden.

Lees meer over Nijeveen...

Kenmerkend voor Nijeveen is de lintbebouwing, deze bestaat van oudsher langs de Dorpstraat met grote boerderijen. Deze zijn nog deels door agrariërs in gebruik. Tegenwoordig is er een dorpskern ontstaan met aan de noord- en zuidzijde enkele nieuwbouwwijken. Deze ziet u terug in zowel het dorp zelf als op de Kolderveense Bovenboer, Nijeveense Bovenboer en Kolderveen. In 1977 werd het 500-jarig bestaan van Nijeveen gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd de uit Duitsland afkomstige molen de Sterrenberg in Nijeveen herbouwd welke eigendom is van de gemeente.

Behalve de Griften, gegraven afwateringskanalen en hoofdvaarwegen, waren er ook dwarsgrachten. Het Krakeel is daar één van. Het ligt noord van de Nijeveense Bovenboer en aan de voet van de Havelterberg en is daardoor ook een beginpunt van het afwateringsysteem.

Het Kuiersbossie is een klein stukje land van Natuurmonumenten, dat evenwel het grootste stuk natuur is in het overigens overwegend agrarische landschap van Nijeveen. Het is een oud perceel aan de Bramenweg (tussen Nijeveense Kerkweg en Slompweg), dat tijdens de ruilverkaveling van de jaren zestig in de 20ste eeuw ongemoeid is gelaten. Het verhaal gaat dat er in de tweede wereldoorlog een Duitse soldaat verscholen heeft gezeten. Hij deserteerde vanuit de kazerne in Steenwijk en is door de boeren van voedsel en drinken voorzien.

Net oost van de 2de Nijeveense Kerkweg ligt een boswal met een pad. Dit is de Mandensteeg. Deze weg maakte deel uit van een zeer oude militaire route van het zuiden en westen naar Leeuwarden. De term manden wordt verklaard uit mandelig, dat gemeenschappelijk betekent, en dan duidt op een gezamenlijk bezit.

Bent u benieuwd wat dorpsvereniging Nijeveen voor u en het dorp betekent? Neem eens een kijkje op: www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Vorige 1 2