Direct naar de inhoud van deze pagina

Meppeler Uitdaging

Om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te stimuleren is de Meppeler Uitdaging actief in de gemeente Meppel. De Meppeler Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen. De Meppeler Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat dóet. Bedrijven worden gestimuleerd om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen..

Door een structurele samenwerking met een groep mensen (oud) ondernemers – de Matchgroep – bouwt de Meppeler Uitdaging bruggen tussen verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven. Vier keer per jaar komt de matchgroep bijeen om aanvragen van maatschappelijke organisaties te behandelen. Er wordt bepaald of, op welke manier en met welk bedrijf een match gemaakt zou kunnen worden.

Sinds kort is ook de Kennisbank actief. De Kennisbank bestaat uit mensen die hun expertise, ervaring, kennis en kunde inzetten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. De focus van de Kennisbank ligt op het ondersteunen, adviseren en coachen. Het doel is het versterken van de eigen kracht van de vrijwilligersorganisatie. Ervaren (oud) managers en ondernemers treden belangeloos op als tijdelijk adviseur voor maatschappelijke organisaties.

Kijk voor meer informatie op: www.meppeleruitdaging.nl