Koedijkslanden

Koedijkslanden dankt haar naam aan de Koedijk die al op de Franse Militaire Kaarten uit 1811 staat. Deze dijk was aangelegd als stuwwal langs de Reest om het gebied tegen overstromingen te beschermen. Ten behoeve van de bouw van de wijk Koedijkslanden is de grond ter plaatse opgehoogd, en is de Koedijk verwijderd. Van de oorspronkelijke landschappelijke structuur is hiermee - met uitzondering van de locatie Hesselingen - niets meer over.

Lees meer over de wijk Koedijkslanden.

Koedijkslanden is een typische woningbouwwijk uit de periode van de jaren '60 en '70. De verschillende woonbuurtjes in Koedijkslanden hebben elk een eigen grondpatroon, met ieder hun ontsluitings- en verkavelingstype. Soms is hierbij sprake van een combinatie van appartementen- en eengezinswoningen in één buurt. Vaak echter is alleen sprake van eengezinswoningen. De parkzone sluit met zijn groene karakteristiek nauw aan bij een ten oosten van de wijk gelegen open plantsoen aan de Reest. Ten noorden van de wijk bevindt zich een buffer tussen Koedijkslanden en het industrieterrein Oevers. Dit betreft het park 'Hesselingen' waarin nog veel kenmerkende cultuurhistorische elementen aanwezig zijn.

Het huidige winkelcentrum is aan groot onderhoud toe, het concept is gedateerd en het aanbod sluit niet volledig aan op de behoeften van klanten en de omvang van het marktgebied. De vraag naar de herontwikkeling van het winkelcentrum kwam gelijktijdig met de vraag naar een andere visie op het organiseren van welzijn en zorg in de wijk. Stichting Woonconcept werd bereid gevonden fors te investeren in de wijk door 63 sociale huurwoningen boven de nieuwe winkelruimten toe te voegen. Al deze initiatieven zijn samengevoegd tot één project. FAME is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van een nieuw concept: het wijkwinkelcentrum wordt het hart van een nieuw en toekomstgericht wijkservicegebied.

“Het nieuwe 'wijkservicepunt' is een aantrekkelijk plaats waar iedereen zich thuis voelt, waar gastvrijheid heerst. Een plek waar alle informatie van de wijk aanwezig is. De spil en spin in de wijk om verbinding te maken met elkaar. Het heeft een ontmoetingsfunctie en is voor iedere bewoner toegankelijk, uitnodigend en goed bereikbaar. Daarnaast is het een uitvalsbasis voor professionals die samenwerken in en met de wijk, professionals zijn te gast. Het 'wijkservicepunt' heeft een publieksfunctie."

Bent u benieuwd wat het wijkplatform voor u en de buurt betekent? Neem eens een kijkje op: www.wijkplatformKoeberg.nl.

1 2 3 Volgende