Haveltermade

Na de Tweede Wereldoorlog heeft men op basis van een in 1943 door D. Roosenburg opgesteld uitbreidingsplan de noordelijke wijk Haveltermade gebouwd. De wijk Haveltermade is één van de grotere wijken in Meppel. Bij de aanleg hiervan begin jaren '50 is de Oude Vaart c.q. Smildervaart opgenomen als centrale structuur in de wijk.

Lees meer over de wijk Haveltermade...

Het ligt ten noorden van de Meppeler Binnenstad en is grotendeels gebouwd tijdens de woningnood. Er is veel groen en de wijk ligt dicht tegen het centrum aan. In het noorden is de wijk omringd door het Noorderpark. De buurt splitst zich in een linker- en rechtergedeelte van de 'oude vaart'. Het rechtergedeelte is in de omgeving van de Heinsiusstraat en is opgebouwd uit veel eengezinswoningen en etagewoningen zonder lift. De wijk is aan het begin van de 21ste eeuw volledig opgeknapt met renovaties, nieuwe huizen en flatgebouwen.

De wijk Haveltermade was altijd al een bijzondere wijk met veel licht, lucht, water en gevarieerde woningbouw. Het bezit was weliswaar eenzijdig (85% huurwoningen) maar voor het overige heeft de wijk altijd meer kwaliteit gehad dan bijvoorbeeld de wijken die vanaf de jaren '60 in rap tempo zijn ontstaan. De Haveltermade dateert uit de jaren '50 en je ziet nog altijd dat er toen met zorg is gebouwd.

Het gedeelte links van de 'oude vaart' is gesitueerd rondom het Troelstraplein. Voor beide gedeelten is een wijkontwikkelingsplan (WOP) opgesteld. Dit plan is halverwege de jaren negentig ontstaan doordat de Gemeente Meppel, woningcorporatie Woonconcept en Stichting Welzijn Meppel besloten om samen te werken en daarmee de ontwikkelingen in de wijk in positieve zin te beïnvloeden. Het vernieuwde Troelstraplein is qua ontwerp zelfs nog landelijk in de prijzen gevallen. In januari 2006 is het Troelstraplein door het netwerk childfriendly cities uitverkozen tot meest kindvriendelijke project van 2006.

Bent u benieuwd wat het wijkplatform voor u en de wijk betekent? Neem eens een kijkje op: http://www.wijkplatformhaveltermade.nl/

Vorige 1 2