Broekhuizen

Bij de gemeentelijke herindelingen van 1998 is de buurtschap Broekhuizen middels een grenscorrectie van de gemeente Ruinerwold naar de gemeente Meppel overgegaan. Op dat moment is Broekhuizen een formele woonplaats geworden met een eigen postcode en woonplaatsnaam.

Lees meer over buurtschap Broekhuizen.

De naam Broekhuizen verwijst naar broeken, lagere en natte gronden met lichte bebossing. Het gebied is iets geaccidenteerd en zandiger dan het aangrenzende Ruinerwold en kende geen veenontginning zoals daar. De kenmerken van het cultuurlandschap van Broekhuizen zijn sterk gelijkend op die van Schiphorst-Havixhorst en van Eesinge-De Vaert, met díe uitzondering dat hier geen landgoed is gelegen, het gebied minder bosrijk is, en de percelen grootschaliger.

Broekhuizen bestaat uit diverse verspreide boerderijen op dekzandruggen tussen Meppel, Rogat en Koekange. Een dekzandrug is een opgestoven hoogte van dekzand. Het merendeel van deze hoogtes is ontstaan in de laatste ijstijd, het Weichselien. In Broekhuizen bevond zich vroeger het station van Ruinerwold aan de spoorlijn Meppel - Groningen.

In 1840 omvatte de buurtschap Broekhuizen 30 huizen met 246 inwoners. Tegenwoordig omvat Broekhuizen ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners in de gemeente Meppel.

Bent u benieuwd wat het wijkplatform voor u en de buurt betekent? Neem eens een kijkje op: www.wijkplatformdewiek.nl

Vorige 1 2 3 4 5